KGIN

Tag : bệnh tiểu đường

Bệnh tiểu đường ngày càng phổ biến tại Việt Nam. Tuy nhiên, nhận thức của người dân ngày càng hạn chế vì vậy có đến 70% người bị mắc bệnh tiểu đường ở Việt Nam lại chưa phát hiện ra bệnh kịp thời.
Theo thời gian các cơ quan trên cơ thể cũng dần bị lão hóa, kéo theo đó là rất nhiều căn bệnh, rất nhiều căn bệnh kéo đến khi về già.