KGIN

Tag : muỗi vằn

Sốt xuất huyết không lây qua đường hô hấp, dịch tiết hay tiếp xúc với người bệnh. Sốt xuất huyết chỉ lây qua muỗi Aedes (muỗi vằn) đốt người bệnh nhiễm virus sau đó truyền bệnh cho người lành qua vết đốt.
Người bị sốt xuất huyết rồi không nên chủ quan, vì virus sốt xuất huyết có 4 chủng huyết thanh khác nhau. Vì thế bạn có thể bị sốt xuất huyết lần thứ 2, thứ 3, thứ 4.