KGIN

Tag : sốt cao

TS Bùi Vũ Huy, Trưởng khoa Nhi, bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ lưu ý, khi có 5 dấu hiệu cảnh báo bệnh sốt xuất huyết trở nặng dưới đây thì người dân cần đến ngay bệnh viện.
Người bị sốt xuất huyết rồi không nên chủ quan, vì virus sốt xuất huyết có 4 chủng huyết thanh khác nhau. Vì thế bạn có thể bị sốt xuất huyết lần thứ 2, thứ 3, thứ 4.
Muỗi vằn Ades aegypty là vector chính trung gian truyền bệnh sốt xuất huyết nhưng vẫn còn nhiều người chưa hiểu biết rõ những đặc điểm sinh sống, hoạt động của loài muỗi này có liên quan đến bệnh sốt xuất huyết như thế nào.